بلوف
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱۸  کلمات کلیدی:

بلوف

این بازی بین 3 نفر به بالا انجام میشود.

در این بازی کل کارت ها به تعداد مساوی بین افراد تقسیم می شود و کارتی یه وسط انداخته نمیشود.

شروع بازی با کسی است که اول کارت گرفته.

شروع کننده ی بازی بر حسب دلخواه، دو یا سه یا چهار کارت طوری که نمایان نباشد به وسط می اندازد و سپس به راست یا دروغ بیان می دارد که چه کارت هایی را به وسط انداخته است. به طور مثال اگر دو عدد کارت انداخته باشد می گوید : دو تا آس یا دو تا 6 . نمیتواند بگوید یک آس و  یک 6 . البته ممکن است در اینجا بلوف زده باشد و تضمینی برای بیان وی وجود ندارد چرا که ممکن است یکی آس و یکی 3 باشد.

آنگاه نفر بعدی بنابر تشخیص خود و براساس کارت های خود و یا به طور شانسی عنوان می دارد که شخص قبلی راست گفته یا بلوف زده است. چنانچه بگوید بلوف زده ، کارت ها را به تنهایی نگاه می کند. اگر واقعا بلوف بود کارت ها دوباره به نفر قبلی برگردانده می شود و خودش بازی را مثل اول شروع می کند. اما اگر بلوف نبود کارت ها را خودش برداشته و بازی را نفر بعدی شروع می کند.

چنانچه هیچ نظری ندهد یعنی نظر رد بدهد نوبت بازی بدون هیچ اتفاقی به نفر بعدی می رسد و نفرات بعدی هم می توانند نظر رد بدهند تا همینطور چرخشی بازی ادامه پیدا کند و به شخص اول برسد که او میتواند دوباره بازی را با انداختن کارت هایی دیگر شروع کند.

این روال آنقدر ادامه پیدا می کند تا یکی از افراد کارت هایش تمام شود و کسی که زودتر از بقیه بدون کارت شود برنده ی بازی است.